(0) 0,00 €
Yhteensä
0,00 €
18.12.2023

Moottorisahan teräketjun leikkuuhampaan muodot

Lue millaisiin moottorisahan teräketjun leikkuuhampaan muotoihin törmäät, kun tutustut teräketjuihin pintaa syvemmältä.
Kuva tulossa

Moottorisahan teräketjun leikkuuhampaan muodot

Kun puhutaan yleisesti teräketjun leikkuuhampaan muodosta, niin tällöin tarkastellaan leikkuuhampaan osista ylälevyn ja sivulevyn leikkausreunan muotoja. Leikkuuhampaan leikkaavan osan profiilia muuttamalla (yhdessä syvyyssäädön kanssa) voidaan vaikuttaa siihen miten ja kuinka paljon ketju leikkaa sahattavaa puuta. 

Moottorisahan leikkuuhampaiden profiilit (artikkelikuvassa yllä) jaetaan yleensä neljään eri muotoon: 

 1. Full chisel
 2. Semi chisel
 3. Micro chisel 
 4. Chamfer chisel

Näistä full chisel ja semi chisel tarjoavat profiilien ääripäät leikkuutehon suhteen. Semi chiseliä käytetään yleensä yleissahoissa ja full chiseliä ammattisahoissa. Micro ja chamfer chiselit asettuvat muodoiltaan näiden kahden väliin.

Hanki laadukkaat teräketjut Välineet Kuntoon -verkkokaupasta.

Full chisel leikkuuhammas

Full chisel leikkuuhammas

Termi full chisel on englantia ja tarkoittaa suoraan käännettynä “täysi taltta”. Full chisel ketjulla on nelikulmaiset hampaat, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan puun leikkaamiseen. Termi "täysi taltta" viittaa siihen, että hampaiden leikkaavilla reunoilla on täysi taltan ala käytössä eikä sivureunaa ole leikattu millään tavoin.

 

Full chisel ketjun keskeiset ominaisuudet ovat:

 • Hampaan muoto: Full chisel ketjun leikkaavat hampaat ovat nelikulmaisia tai talttamaisia, mikä mahdollistaa suoran ja tehokkaan leikkauksen puuhun.
 • Aggressiivinen leikkaus: Full chisel ketjut tunnetaan aggressiivisesta leikkaustehostaan. Ne ovat erinomaisia tehtävissä, joissa tarvitaan korkeaa leikkausnopeutta ja tehokkuutta, kuten ammattimaisessa puunkaadossa ja puun käsittelyssä.
 • Nopea leikkaus: Suunnittelunsa ansiosta full chisel ketjut leikkaavat puuta nopeasti. Tämä tekee niistä sopivia tehtäviin, kuten puiden kaatamiseen ja rankojen leikkaamiseen, joissa nopeus on ensisijainen tavoite.
 • Huoltovaatimukset: Vaikka full chisel ketjut tarjoavat nopeaa leikkausta, ne tylsyvät muita ketjutyyppejä nopeammin ja ovat herkempiä viilausvirheille. Tämä tarkoittaa, että ne vaativat tarkempaa ja säännöllistä teroittamista ja huoltoa.
 • Vähemmän sietokykyä epäpuhtauksille: Full chisel ketjut eivät ole yhtä anteeksiantavia leikatessa likaisia tai kovia puumateriaaleja. Nelikulmaiset reunat tylsyvät helpommin, jos ne kohtaavat likaa, kiviä tai muita epäpuhtauksia.
 • Ammattikäyttö: Nämä ketjut ovat usein suosittuja ammattilaisten, kuten metsureiden ja arboristien keskuudessa, jotka tarvitsevat nopeaa leikkausnopeutta ja ovat valmiita käyttämään aikaa ja osaavat säännöllisen huollon.

On tärkeää huomata, että vaikka täyskiilan ketjut ovat erinomaisia tietyissä työtehtävissä, ne eivät sovi kaikille sahoille ja sahaajille. Leikkauksen aggressiivisuus ja nopeampi tylsyminen tarkoittavat, että ne eivät ehkä suoriudu yhtä hyvin tilanteissa, joissa tasainen leikkaus tai kestävyys on etusijalla. Moottorisahan ketjun valinta tulisi sovittaa leikkaustehtävän erityistarpeisiin ja käyttäjän mieltymykseen ja kokemukseen. 

Semi chisel leikkuuhammas 

Semi chisel leikkuuhammas

Semi chisel on yleiskäyttöön tarkoitettu leikkuuhammas ja näin ollen myös käytetyin profiili leikkuuhampaalle. Toisin kuin full chisel, semi chisel ketjut ovat pyöreäreunaisilla hampailla varustettuja, ja ne tarjoavat tasapainoa leikkaustehon ja terävänä pysymisen välillä. Termi "puolitaltta" viittaa siihen, että hampaiden leikkaavat reunat ovat pyöristettyjä tai puolipyöristettyjä.

Tässä semi chisel ketjujen keskeiset ominaisuudet:

 • Hampaan muoto: Semi chisel ketjun leikkaavilla hampailla on pyöristetyt reunat, yhdistäen leikkauksen tehokkuuden lisääntyneeseen kestävyyteen full chiseliin verrattuna.
 • Kestävyys: Leikkaavien hampaiden pyöristetyt reunat tekevät semi chisel ketjuista kestävämpiä likaa, kiviä ja muita epäpuhtauksia vastaan. Tämä johtaa pidempään käyttöikään ja vähentyneisiin huolto- tarpeisiin full chiseliin verrattuna.
 • Tasapainoinen suorituskyky: Semi chisel ketjut tarjoavat tasapainoisen suorituskyvyn erilaisiin leikkaustehtäviin. Ne leikkaavat nopeammin kuin matalaprofiiliset ketjut ja ovat kestävämpiä kuin täyskiilan ketjut.
 • Monipuolisuus: Semi chisel ketjut ovat monipuolisia ja sopivat monenlaisiin leikkaustehtäviin. 
 • Huoltovaatimukset: Vaikka puolitaltta ketjut vaativat harvemmin teroittamista verrattuna täyskiilan ketjuihin. Ne tarjoavat kuitenkin hyvän tasapainon leikkaustehon ja huoltotarpeiden välillä ja sopivat hyvin kovan puun leikkaamiseen. 
 • Yleiskäyttöön: Semi chisel ketjut ovat suosittuja yleiskäyttöön tarkoitetuissa moottorisahoissa, jotka suoriutuvat hyvin erilaisissa leikkausolosuhteissa.
 • Turvallisuus: Semi chisel ketjuja pidetään turvallisempina kuin full chisel ketjuja. Pyöristetyt hampaat altistuvat vähemmän aggressiivisille takapotkuille, tarjoten turvallisemman leikkauskokemuksen.

Puolitaltta ketjut ovat hyvä valinta käyttäjille, jotka arvostavat tasapainoa leikkaustehon ja kestävyyden välillä. Ne sopivat monenlaisiin leikkaustehtäviin ja ovat usein suositeltuja yleiskäyttöön, mikä tekee semi chiselistä suositun valinnan monille käyttäjille.

Micro chisel leikkuuhammas

Micro chisel leikkuuhammas

Micro chisel sijoittuu profiililtaan aggressiivisten full chisel ketjujen ja pyöreämpien semi chisel ketjujen välimaastoon. 

Tässä micro chisel ketjujen keskeiset ominaisuudet:

 • Hampaan muoto: Mikrotalttaketjut sisältävät leikkaavia hampaita, joissa on pienemmät viisteet tai kulmat leikkaavilla reunoilla. Tämä suunnittelu pyrkii löytämään tasapainon täyskiilan ketjujen aggressiivisen leikkaustehon ja puolitaltta ketjujen kestävyyden ja tasaisemman leikkaustehon välillä.
 • Tasapainoinen suorituskyky: Mikrotalttaketjut on suunniteltu tarjoamaan tasapainoa leikkaustehon ja kestävyyden välillä. Niiden tavoitteena on tarjota nopeampi leikkausnopeus kuin semi chisel ketjuilla säilyttäen kuitenkin paremman kestävyyden kuin täyskiilan ketjuilla.
 • Kestävyys: Leikkaavien hampaiden pyöreämmät kulmat tekevöt micro chisel ketjuista kestävämpiä kuin full chisel ketjut. 
 • Monipuolisuus: Micro chisel ketjut ovat monipuolisia ja soveltuvat erilaisiin leikkaustehtäviin. Niitä käytetään yleensä karsintaan, rungon osien leikkaaminen ja yleiseen leikkaukseen erityyppisissä puulajeissa. 
 • Huoltovaatimukset: Micro chiselit tarvitsevat yleensä harvempia teroituksia verrattuna täyskiilan full chiseliin ja tarjoavat näin pidemmän käyttöiän. Niitä on kuitenkin huollettava enemmän kuin semi chisel ketjuja.
 • Käyttö: Micro chisel ketjut ovat suosittuja sellaisten käyttäjien keskuudessa, jotka haluavat tasapainon full chisel ketjujen leikkausnopeuden ja semi chisel ketjujen kestävyyden ja tasaisemman leikkaustehon välillä. 
 • Turvallisuushuomio: Yleensä micro chisel katsotaan turvallisemmiksi kuin full chisel ketjut. Leikkaavien reunojen vähentyneen aggressiivisuuden ansiosta riski takapotkuille on pienempi, mikä tarjoaa turvallisemman leikkauskokemuksen. Yllä mainituista kolmesta profiilista micro asettuu turvallisuuden suhteen semi chiselin ja full chiselin välille.

Micro chisel tarjoaa tasapainon full chiselin ja semi chiselin leikkausominaisuuksien välillä, tehden niistä suositun valinnan käyttäjille, jotka haluavat monipuolista ja tehokasta suorituskykyä. 

Chamfer chisel leikkuuhammas

Chamfer chisel leikkuuhammas

Chamfer on englantia ja tarkoittaa suomeksi viistettä tai viistoa. Chamfer chisel ketju yhdistää sekä full chiselin että semi chiselin piirteitä. Termi "viistetty" viittaa siihen, että hampaiden leikkaavat reunat ovat viistetyt tai kavennetut, tarjoten kompromissin full chisel ketjujen aggressiivisuuden ja semi chisel ketjujen kestävyyden sekä tasaisuuden välillä. 

Chamfer chisel tarjoaa samoja ominaisuuksia kuin micro chisel kun näitä verrataan full ja semi chiseliin, mutta chamfer on profiililtaan lähempänä semiä kun taas micro on lähempänä full chiseliä. 

Keskeisiltä ominaisuuksiltaan chamfer chisel tarjoaa lähes tulkoon samat ominaisuudet kuin micro chisel. Profiili kestää käyttöä ja epäpuhtaisuuksia pidempään kuin full chisel, muttei kuitenkaan niin paljon kuin semi chisel. Chamfer tarjoaa myös tehokkuutta enemmän semi chiseliin verrattuna. 

Yhteenveto

Teräketjujen leikkuhampaiden muodot jaetaan yleensä neljään eri profiiliin. Semi chisel ketjut ovat yleiskäyttöön tarkoitettuja ketjuja ja ne kestävät terävänä pidempään eivätkä ne ole niin alttiita viilausvirheille. Semi chiselit tarjoavat myös turvallisimman sahauskokemuksen aggressiivisemmasta leikkauksesta tuttuun full chiseliin verrattuna. Full chisel tarjoaa tehokkaampaa leikkausta ja onkin näin ammattilaisten suosima hammasprofiili. 

Micro ja chamfer chisel leikkuuhampaat asettuvatkin näiden kahden ääripään väliin tarjoten kompromissin tehokkuuden, turvallisuuden, teroituksen ja ketjun monipuolisuuden suhteen. 

-----------------

Jos koet, että artikkeleistamme on sinulle apua, tue toimintaamme tilaamalla tuotteita verkkokaupastamme. Tällä tavoin voimme jatkossakin tuottaa hyvää sisältöä, josta on lukijoillemme hyötyä. 

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK